این اسکریپت کاربردی و ساده که برای نرم‌افزار 3dmax ساخته شده کاربری آن ایجاد صحنه‌های تخریب شده و یا اضافه شدن اشیا و اجسام در صحنه به صورت random است. اشیا‌های موجود در این اسکریپت شامل چوب، تنه درخت، پرنده، برگ درخت، خوردگی، سوختگی، انواع آجر و …. است. تمام اشیا موجود در این اسکریپت از جزئیات خوبی برخوردار هستند.

DebrisMaker