ivy generator

پلاگین ivy generator  که به طور اختصاصی برای نرم‌افزار 3dmax طراحی شده و کاربرد آن در زمینه ساخت پیچک با جزئیات مناسب به وسیله mesh  است، این پلاگین خاص بر پایهThomas Luft Ivy Generator ساخته شده و در موتور رندر corona وvray  نیز سازگاری دارد. شما به وسیله این پلاگین میتوانید پیچک های خاص با پارامتر های مختلف بسازید.

به وسیله الگوریتم و مدل های محاسباتی پلاگین بهترین خروجی را در اختیار شما قرار می‌دهد.

این پلاگین از نسخه 2018 به بعد نرم افزار 3dmax سازگار است.