LAUBWERK

یک پلاگین قدرتمند و کامل برای نرمافزار 3ds Max ، Maya ، CINEMA 4D در زمینه ایجاد درخت و پوشش گیاهی به صورت حرفه ای است.

شما به کمک این پلاگین و فقط با انتخاب درخت و تنظیم پارامتر های آن میتوانید پوشش گیاهی مورد نظر را شبیه سازی کنید.

در این پلاگین تعداد زیادی مدل آماده درخت و درختچه و گیاه با سایز های مختلف وجود دارد.