اسکریپت ساده و کاربردی sweep که کاربری آن درزمینه ایجاد پروفیل، گچبری، ساخت قرنیز چوبی و سنگی، مدل دورقاب و سرقاب های ستون، و قرنیز دیوار و سقفی، نوار گلویی باکس سقف، نبشی و فارسی بر تزیینی، طاقنما و طاقچه گچی و …. است.

شما با انتخاب مسیر spline در صحنه خود میتوانید مدل آماده sweep که شامل کتابخانه خودsweep  و یا مقطع طراحی شده کاربر است را اعمال کنید.

sweep profile