UNFOLD3D

نرم افزار unfold 3d در واقع یک ابزار اختصاصی تکسچرینگ در زمینه آنرپ میباشد که در حوزه طراحی محصول مدل سه بعدی کاربری دارد.

Rizom  ارائه دهنده نرم افزار  unfold 3d است که یک نرم افزار اختصاصی تکسچر سازی و امکان ساخت مدل سه بعدی با استفاده از مدل دوبعدی را دارا میباشد.

نقشه برداری UV یک فرایند مدل سازی سه بعدی است که برای طراحی و تبدیل یک تصویر 2D به یک سطح 3D در نقشه برداری تکسچر به کار می رود.

Rizom دارای دو نرم افزار مستقل به نام های  RizomUV Virtual Spaces و RizomUV Real Spaceاست که در زمینه تصاویر دوبعدی و سه بعدی کاربری دارند همچنین یک کتابخانه کامل نیز تحت عنوان c++ library   است.

از ویژگی‌های اصلی این نرم‌افراز میتوان به ساخت و ویرایش نقشه و مپ های uv و همچنین نمایش نسبت بین نواحی مسطح  در مقایسه بانواحی ناهموارآن نام برد.